Wie zijn wij

Visie

‘Hoopvol onderweg in Gods wereld’ staat er in het logo van de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Op onze eigen plek doen wij dat in het klein. Hoopvol onderweg in Middelstum. Hoopvol, omdat we Gods liefde persoonlijk kennen en omdat we Jezus willen volgen. Onderweg, omdat we weten dat God een plan heeft met deze wereld. In Middelstum, omdat we daar door onze Heer bij elkaar gebracht zijn.

Missie

We trekken graag op met elkaar en met de mensen die God op onze weg plaatst. We willen de liefde van Jezus delen. We hebben vijf speerpunten.

We hechten grote waarde aan de zondagse samenkomsten. Daar komen we bij elkaar: jong en oud. We aanbidden onze Heer, maken Hem groot, we luisteren naar wat Hij ons te zeggen heeft, en we bemoedigen elkaar door gebed en gesprek. We proberen een warme gemeenschap te vormen waarin iedereen gezien wordt, en waar we hulp geven aan wie dat nodig heeft. We willen elkaar opbouwen in geloof, om zo samen onze Heer Jezus te volgen. Daarbij zijn alle generaties nodig.

We weten hoe moeilijk het is om jongeren vast te houden bij geloof en kerk. Daarom vinden we kinder- en jeugdwerk super belangrijk. De verbinding met de school koesteren we. Ook willen we Gods liefde graag uitstralen naar ons dorp. Daarin proberen we samen op te trekken met de Protestantse Gemeente Middelstum.

Onze leidraad voor het vormgeven van dit alles is natuurlijk de leer van de Bijbel, Gods Woord. In het uitleggen en toepassen daarvan staan we in de gereformeerde traditie.

Strategie

Over de zondagse samenkomsten valt nog wel wat meer te zeggen. Daar horen natuurlijk ook de bijbelstudieverenigingen bij, en bijvoorbeeld een gemeenteproject. Op verschillende gebieden werken we samen met de gemeente van Kantens.

 • In het houden van de middagdiensten om en om in Kantens en Middelstum
 • Samenwerking in de zomer, gezamenlijke diensten ook in de ochtend
 • Jeugdwerk/jeugdcoaches
 • Gemeenteproject/Bijbelstudie
 • Geregeld onderling overleg tussen beide kerkenraden

 

Onderlinge bemoediging door gebed en gesprek kan natuurlijk alleen als er een onderlinge band is. Daar werken we aan door:

 • Tweewekelijks koffiedrinken na de dienst;
 • Het organiseren van een gemeenteproject;
 • Koffiedrinken voor 60+;
 • Klaverjassen;
 • Connectavonden SJV (al dan niet in combinatie met een spelletjesavond);
 • Kampvuuravonden;
 • Een startdag aan het begin van het seizoen of andere gemeentedag;
 • Paasmaaltijd of andere momenten samen eten;
 • Vrouwendag/mannenactiviteit;
 • Sportieve activiteiten zoals wadlopen, een dropping, of bowlen.

 

De geloofsvorming van kinderen en jongeren geven we handen en voeten door:

 • De kindercrèche;
 • De kindermomenten, elke zondagmorgen in de eredienst, aangevuld met een maandelijkse kinderclub;
 • Het kinderkerstfeest;
 • Bid- en dankdagmiddagen op de basisschool ‘De Klim-op’;
 • De spelletjesavonde;
 • Het jeugdwerk in de vorm van SJV ‘Samen Jezus Volgen’, de integratie van catechisatie en jeugdvereniging, samen met de gemeente van Kantens;
 • Het aanstellen van een jeugdouderling.

 

Het zoeken van samenwerking met de Protestantse Gemeente en andere christenen gaat niet vanzelf. We maken daar werk van door:

 • Jaarlijks overleg met beide kerkenraden;
 • Het samen organiseren van een tentdienst tijdens ‘Sunsation’;
 • Het organiseren van een jaarlijkse kerstnachtdienst;
 • Het organiseren van een jaarlijkse Grunneger dainst;
 • Door 4x per jaar als gemeenten samen koffie te drinken na een ‘eigen’ dienst;
 • Door samen openluchtdiensten of zangdiensten te organiseren;
 • Door de mogelijkheden en draagvlak voor eventuele kanselruil te onderzoeken.

 

Gods liefde uitstralen naar ons dorp vinden we niet makkelijk. Het is al jaren ons verlangen. We richten onze aandacht niet alleen op onszelf maar ook op ons dorp.

 • We doen mee met de Lichtweek als die in de voormalige gemeente Middelstum georganiseerd wordt;
 • We geven de bloemen uit de kerkdiensten aan dorpsgenoten die dat nodig hebben en we bidden voor hen;
 • We geven buurtbewoners die weer terugkomen in hun eigen huis na de versterking een welkomst-attentie;
 • We stimuleren elkaar om ons steentje bij te dragen in het verenigingsleven van ons dorp, of op een andere manier maatschappelijk betrokken te zijn, bijvoorbeeld via het Middelsoam dorpsloket, of als vrijwilliger bij bijv. SOOM of kinderspeelweek.

 

 Laatst bijgewerkt april 2024