Wie zijn wij

We zijn gewone mensen, net als alle mensen in die in deze maatschappij leven. Oudere mensen zijn lid van onze gemeente, jonge mensen, alleenstaanden, gezinnen, jongeren, kinderen, baby’s, ze horen er allemaal bij. Samen met al die verschillende leden voelen we ons verbonden met elkaar in Jezus Christus, zoals we zondags ook vaak belijden met de woorden van gz. 161 uit het Geref. Kerkboek:


“Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij


k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons
en met God de Vader en verenigt met uw volk
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst
dan brengt U ons thuis in Gods rijk


Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu


Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Godsrijk”


Elke dag proberen we te leven zoals Hij graag wil. We komen elke zondag en op bijzondere dagen bij elkaar om God te ontmoeten in de wetenschap dat we afhankelijk zijn van Hem, Hij heeft voor ons gered en ons voor eeuwig het leven gegeven, door zijn Zoon te sturen naar deze aarde. We geloven ook dat we niet uit eigen kracht of wijsheid ons vertrouwen kunnen stellen op God. De Heilige Geest, die in ons hart woont, geeft ons dat geloof. De zondagse kerkdiensten staan centraal in ons kerkelijk leven, 2x per zondag en op bijzondere dagen, komen we gedurende een uur bij elkaar rondom de bijbel, het woord van God. Gemiddeld duren die diensten een uur. Tijdens de kerkdienst zingen we tot eer van God. We bidden samen. We lezen gedeelten uit de bijbel en we luisteren naar een uitleg (de preek) van wat we hebben gelezen. De kinderen worden regelmatig uitgenodigd om aan de Kinderbijbelclub voor hun eigen leeftijd mee te doen. Iedereen is van harte welkom tijdens de kerkdiensten. Je hoeft dus geen lid te zijn. Voor de kleine kinderen wordt er ’s morgens een crèche georganiseerd. Vier tot zes maal per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Alle belijdende leden nemen dan een stukje brood en een slokje wijn als teken van het offer van Jezus Christus, die voor onze zonden is gestorven. Soms is er wordt er tijdens de kerkdienst iemand gedoopt, meestal is dit een pasgeboren kindje, waarvan de ouder(s) lid zijn van onze gemeente. De doop is het symbool waarmee we, via een beetje water, aangeven dat de dopeling een kind van God is en dat hij/zij hoort bij het verbond wat God gesloten heeft met zijn kinderen. Naast de kerkdiensten worden er allerlei andere activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten hebben tot doel samen na te denken over wat de bijbel ons leert, om te zien naar elkaar of om samen gezellig bezig te zijn.